Dr Boris Škarica – biografija

Dr spec. med. Boris Škarica je jedan od najpoznatijih doktora koji se bave kiropraktikom u Jugoistočnoj Evropi. Veoma uspješnu i jedinstvenu praksu za kiropraktiku i akupunturu vodi u Janji pored Bijeljine u sjeveroistočnom dijelu BiH. Dr B. Škarica rođen je u Sarajevu 1956. godine gdje je završio Medicinski fakultet kao jedan od najboljih studenata.

Dr Boris Škarica je doktor porodične medicine i specijalista ginekoligije i akušerstva. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio je na ginekološko akušerskoj klinici u Beogradu. Postdiplomski studij pohađao je na zagrebačkom sveučilištu iz oblasti primjene ultrazvuka u kliničkoj medicini. Brojna stručna usavršavanja iz oblasti ginekologije i akušerstva, kliničkog ultrazvuka i porodične medicine, završio je na univerzitetima u zemlji i inostranstvu.doktor1122

Do 1992. godine je bio jedan od najuspješnijih fitoterapeuta u SFRJ. Osnivač je i vlasnik firme “Ecopharm” koja se bavila proizvodnjom medicinskih čajeva i proizvoda na bazi ljekovitog bilja. Kiropraktikom se veoma uspješno bavi duži niz godina.

U javnosti je dobro poznat kao doktor koji promoviše nemedikamentzne metode liječenja prije svega kiropraktiku i akupunkturu, kojim postiže nevjerovatne uspjehe u liječenju.

Kiropraktiku je usavršavao u Jeni, Potsdamu, Lajpcigu, Berlinu i Hamburgu gdje je stekao sertifkat udruženja ljekara kiropraktičara iz Berlina – GDMM AMM Berlin. Na usavršavanju u Hamburgu stekao je diplomu kiropraktičara tompsonove kiropraktike. Član je Udruženja ljekara kiropraktičara Berlina – GDMM AMM Berlin. Sa saradinicom Bojanom Škaricom koja je diplomirani kiropraktičar i akupunkturista sa međunarodinim sertifikatom, vodi veoma uspješnu i poznatu praksu za kiropraktiku i akupunkturu u Janji pored Bijeljine.

 

Dr spec. med. Boris Škarica

Doktor porodične medicine

Specijalista ginekologije i akušerstva

Ultrasoničar

Diplomirani doktor kiropraktičar sa sertifikatom iz Berlin – GDMM AMM Berlin
Diplomirani doktor Tomsponove kiropraktike sa diplomom iz Hamburga (TTPT) DAGC/DACS Hamburg

 


DR BORIS ŠKARICA BIOGRAPHY 

ABOUT CHIROPRACTIC

DR BORIS ŠKARICA ABOUT HIS WORK