Zakaži tretman


Uputstvo za pacijente

Kiropraktika i akupunktura


Dr Boris Škarica

Veljka Lukića 1
76316 Janja
Bijeljina

KIRO CENTAR SARAJEVO

Dr Boris Škarica

Obala Kulina Bana 10
71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

+387 (0)65 309 863
Zakazivanje tretmana svakog dana!

Kiropraktika i akupunktura
Translate / Prevedi
Español