Postpartalna depresija

Doktor Boris Škarica
Doktor Boris Škarica

Kod nekih žena postpartalna depresija je potencijana komplikacija poslije porođaja. Oko 10 – 20 % žena poslije porođaja osjeti potištenost i neraspoloženje koje ponekad može biti i veoma izraženo. Ovakvo prolazno stanje se označava kao postpartalna depresija. Ključ za uspješan oporavak od postpartalne depresije je što ranije prepoznavanje njenih simptoma kako bi se započelo sa odgovarajućim liječenjem i na vrijeme dobila potrebna emocinalna podrška od strane doktora. Ovo su neki od najčešćih simptoma depresije koje trebate imati u vidu:

– otežana koncentracija

– učestali plač

– osjećanje krivice i samopouzdanja

– strah da neko može nauditi vašoj bebi

– nesanica

– Osjećanje gubitka kontrole nad situacijom

– osjećanje bespomoćnosti ili razmišljanje o samoubistvu

– stalno osjećanje tuge

Ohrabrujuća činjenica je da rana terapija i odgovarajuća njega osoba pogođenih postpartalnom depresijom daje dobre rezultate i omogućava njihov potpuni oporavak.

U slučaju pojavljivanja simptoma postporođajne depresije obavezno zatražite pomoć i savjet od doktora!