Broj i trajanje tretmana

dr-boris-skarica-kiropraktika 005Broj potrebnih tretmana zavisi od zdravstvenog problema pacijenta, stanja koštano-mišićnog sistema i stepena saradnje sa kiropraktičarem i iznosi od jedan do nekoliko tretmana, u razmaku od jedne do tri nedelje.

Izuzetak od ovog pravila su tretmani bolova u stomaku i druge tegobe koje se javljaju kod trudnica, kada je kiropraktički tretman najčešće jednokratan.