Šta je to kiropraktika

CIMG0075-resizeKiropraktika je zdravstvena metoda koja se bavi funkcionalnim poremećajima zglobova kičme i zglobova ekstramiteta i poremećajima rada unutrašnjih  organa koji su ovim poremećajima izazvani. Zbog funkcionalnih poremećaja kičme često se javljaju bolovi u različitim dijelovima tijela kao i poremećaji funkcije različitih organa i/ili organskih sistema, bez prisustva bolova u kičmi.