Antibiotici u trudnoći – rizici

Lijekove u trudnoći treba koristiti oprezno i samo onda ako je korist od njihovog korišćenja veća od mogućeg rizika njihove primjene!

MOGUĆI UTJECAJ ANTIBIOTIKA NA ZAMETAK PLOD I NOVOROĐENČE

ANTIBIOTIK

zametak

plod

novorođenče

manifestacije

Penicilini

nema manifestacija

Cefalosporini

nema manifestacija

Aminoglikozidi
gentamicin

0

0

nefrotoksičnost

kanamicin

X

X

nefrotoksičnost

streptomicin

X

X

ototoksičnost i nefrotoksičnost

amikacin

X

X

ototoksičnost i nefrotoksičnost

Tetraciklini

0

0

Hloramfenikol

X

“gray sindrom” kolaps, asfiksija, cijanoza povraćanje

Makrolidi
Eritromicin

Linkomicin

klindamicin

Polipeptidi
polimiksin -B

0

X

 X

neurotoksičnost i nefrotoksičnost

kolistin

0

X

 X

neurotoksičnost i nefrotoksičnost

 

LEGENDA:  —    lijek bez štetnog djelovanja

0     lijek sa potencijano štetnim utjecajem

X     lijek sa dokazano štetnim djelovanjem